empathy

posted on 16 Aug 2009 13:40 by lonely-g

 : เอาใจเขามาใส่ใจเราให้มาก ๆ

จะได้รู้บ้าง  ว่าใครเค้าเสียใจ  ใครเค้าน้อยใจ

. 

ใครเค้าเป็นอะไร  เพราะเรา

.

.

.

หรือว่า  ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้

เพราะไม่เคย เอาใจเขามาใส่ใจเรา